มงคล ศิริสวัสดิ์

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

มงคล ศิริสวัสดิ์   ตำแหน่งครู (ค.ศ.4)  วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
                                        กศ.ม. , ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
                                        โรงเรียนท่าแร่วิทยา
                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (สพป.สน.1)  
                                        โทร. มือถือ 081-7991593     บ้าน 042-751065      
                                             (E-mail)   mongkol.sir@gmail.com 
                                            (website)   http://mongkol2.siam2web.com

      ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ขั้นสายสะพาย เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555
 และรับพระราชทานเกียรติบัตร "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2556" เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556
 
 ยินดีให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา การทำผลงานทางวิชาการ โดยไม่คิดเงิน (ฟรีครับ)
                                       
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และ นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
                สื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่  ได้แก่  หุ่นยนต์ช่วยสอน "หุ่นมหัศจรรย์ 1"  หุ่นยนต์ช่วยสอน "หุ่นมหัศจรรย์ 2"  และ ไม้วัดรูปวงกลม   ไม้เศษส่วน   
             โดย มงคล ศิริสวัสดิ์  ครูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 
             รวมสาระต่างๆ ที่สนับสนุนการศึกษา รวมทั้ง ผลงานทางวิชาการ ท่านที่สนใจต้องการเผยเพร่ผลงานของท่าน หรือต้องการที่ปรึกษา โปรดติดต่อเรา ยินดีให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา การทำผลงานทางวิชาการ โดยไม่คิดเงิน (ฟรีครับ)
  
  
  
ภาพตัวอย่าง ผลงานทางวิชาการ  ที่ผ่านการประเมิน                                                                     

                                                                                                     
(gallery) 2009917_78468.jpg                 (gallery) 2009917_77914.jpg                                  
                      หุ่นยนต์ช่วยสอน                                                    ไม้เศษส่วน                                                   
                                          
(gallery) 2009917_78083.jpg
 ไม้วัดรูปวงกลม
 
 
 
 
 
       
  หัวข้อเรื่อง ประเภท
  1.   หุ่นยนต์ช่วยสอน สื่อการเรียนรู้
2  ไม้เศษส่วน สื่อการเรียนรู้
3  ไม้วัดรูปวงกลม สื่อการเรียนรู้
4  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ ผลงานทางวิชาการ
5  ดูรูปทัศนศึกษา กรุงเทพฯ - พัทยา ทัศนศึกษา
6  ดูรูปทัศนศึกษานักเรียนสายชั้น ป.6 ทัศนศึกษา
7  แบบทดสอบคณิตคิดเลขเร็ว 01 แบบทดสอบ
8  เพลง คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (15 เพลง) เพลง 
9  ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนท่าแร่วิทยา  ผลการสอบ
 10  โครงการ "วันวิทย์นักปรัดิษฐ์น้อย" โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพท.สกลนคร เขต 1  ปี 2553 โครงการ 
11   ดูรูปทัศนศึกษา กรุงเทพฯ - พัทยา - ชลบุรี - นครราชสีมา 2553 โรงเรียนท่าแร่วิทยา ทัศนศึกษา 
 12  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี บ้านท่าแร่ ฯ (ผลงานของ ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์) ผลงานทางวิชาการ 
13   รูปนักเรียน ไปแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ (2556)  
 ผลงานทางวิชาการ  บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
     

อื่น ๆ
 http://mongkol2.multiply.com
 http://library3.multiply.com
http://natthiya.siam2web.com 
แบบกรอกคะแนนยกระดับฯศูนย์ฯ 
แบบกรอกคะแนนยกระดับฯศูนย์ฯ (ท่าแร่) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertising Zone    Close
Online: 1 Visits: 20,798 Today: 2 PageView/Month: 88

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...